Pages

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Bệnh đời

Nhức nhối tim gan trước bệnh đời

Tham đầy, đạo lý lại càng vơi

Quan nha đục khoét toang ngân khố

Báo chí phanh phui hỏi thấu trời

“Hải Thượng” kê đơn còn bớt vị

“Bao Công” quyết án vẫn tùy thời?

Nhân dân từng chịu bao nghèo đói

Bọn mọt sâu này phải trị thôi./.

                                Ngày 17/4/1994

0 nhận xét:

Đăng nhận xét