Pages

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Tặng CLB thơ Thanh Trì

Trăm năm trong cõi người ta

Thơ sao vẫn trẻ không già thơ ơi!

Tình thơ lai láng bồi hồi

Ngày ngâm lục bát, đêm bài cổ thi

Với Câu lạc bộ Thanh Trì

Sao còn phải hỏi duyên gì hay không?

Từ khi lá thắm chỉ hồng

Mồng năm tháng chẵn một lòng đinh ninh

Lời ca Thịnh Liệt, Vĩnh Quỳnh.

 ý thơ Đông Mỹ, nét tình Đại Kim

Khác nào đến hẹn đồi Lim

Để thơ Thanh Liệt đi tìm Lĩnh Nam

Tình thơ sao khéo đa đoan

Cũng thai cũng nghén như ngàn cỏ cây

Nâng niu tuyển tập đầu tay

Mà lòng đã chắc những ngày còn xanh

Lơ thơ tơ liễu buông mành

Đỗ Lưu ơi! Mệt thấm quanh Minh Hà

Đầu lòng mới một tố nga

Cự Minh cũng mỏi nữa là Văn Long

“Cày” trên từng chữ, từng dòng

Nên câu tuyệt diệu, ngụ trong tính tình

Nghĩ mình được dự bố kinh

Trông hoa đèn, những thẹn mình với ai

Lời quê chắp nhặt dông dài

Mua vui xin góp một bài đầu xuân./.

                                Tháng 12/12/1995

0 nhận xét:

Đăng nhận xét