Pages

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Vịnh miếu thổ kỳ

Trầm mặc ven sông miếu Thổ Kỳ

Soi dòng Tô Lịch ánh sao Khuê

Tôn thờ Vương mẫu ngời ân đức

Tưởng niệm Chu công sáng hậu thùy

“Nam quốc nho tôn” vang sử sách

Bắc phương lý học tuyệt văn thi

Sớ dâng thất trảm lưu muôn thuở

Bia đá, bảng vàng đậm khắc ghi./.

                                 Tháng 09/1993

0 nhận xét:

Đăng nhận xét