Pages

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Tam Quan Chùa Nội

Chỉ một tam quan, một bóng đề

Đã là chùa Nội, đã là quê

Cửa chùa, điểm nghỉ bao mùa lúa

Cầu Hóp dừng chân chẳng muốn về

Công đức trùng tu quang cảnh Phật

Phương danh ghi tạc giữa lòng bia

Đường vào cõi Phật từ đâu nhỉ

Hãy đến tam quan rợp bóng đề./.

Ngày 07/9/1990

0 nhận xét:

Đăng nhận xét