Pages

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Chiều Tà Bên Sông

“Quanh năm buôn bán ở mom sông

Nuôi đủ năm con với một chồng”

Ôi! Mẹ hiền tôi còn hơn thế

Bốn con nhưng lại nặng việc đồng.

“Quanh năm buôn bán ở mom sông

Nuôi đủ năm con với một chồng”

Người vợ hiền tôi là bóng mẹ

Sáu con, càng lặn lội bờ sông.

Rồi đến con tôi đã lấy chồng

Nửa phần công tác, nửa nhà nông

Giao thời kinh tế càng phân hóa

Lại một đời rau cỏ bên sông./.

                                                                  Chiều 05/09/1993

0 nhận xét:

Đăng nhận xét