Pages

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Cảm nghĩ về Thanh Trì

Theo dòng lịch sử huyện Thanh Trì

Tiềm ẩn bao điều lẽ thịnh suy

Thắng cảnh danh lam còn vang bóng

Một vùng trù phú phía ngoại vi.

Cá rô đầm Sét, vải làng Quang.

Bánh cuốn Thanh Trì, bún Pháp Vân

Cá Đám, rượu Ngâu đều đặc sản

Làng Đơ, khăn mặt lụa tơ tằm.

Danh nhân Tiền Lý: Phạm Đô Tu

Tiếp đến đời Trần, đức thánh Chu

Nguyễn Trãi, Ngô Thì theo phủ cũ

Hiện thời quê Bác Tổng bí thư.

Từ thuở xa xưa Huyện vốn nghèo

Giỏ cua làng Giả sống gieo neo

Ruộng đất nhà nông toàn cấy rẽ

Thân phận người dân quá bọt bèo.

Rồi cách mạng về rợp cờ bay.

Toàn dân vùng dậy diệt đồn Tây

Ngọc Hồi truyền thống cờ tung gió

Liên tục phong trào tiếp đến nay.

Một vành đai đỏ của Thủ đô

Khi Bác về thăm đã dặn dò

Toàn huyện từng ngày đang đổi mới

Nhà nhà đều thấy cảnh ấm no.

Các cụ bình thơ diễn hội thao

Phải chăng nét mới của phong trào

Văn vật ngàn năm đang nở rộ.

Mong rằng từng bước sẽ nâng cao

Từ huyện Thanh Đàm đất Thăng Long

“Địa linh nhân kiệt”ấy nghìn năm

Truyền thống bừng lên từ cách mạng

Xin góp vần thơ với tấm lòng

Ngày 01/09/1993

0 nhận xét:

Đăng nhận xét