Pages

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Chùa Quan Âm

Thắng cảnh chùa Quang đẹp tuyệt vời

Tam quan soi bóng nước đầy vơi

Thâm nghiêm tam bảo đầy hương khói

Chuông lắng chiều hôm đổ mấy hồi

Lễ hội tưng bừng già trẻ lại

Dâng hương kính cẩn động lòng người

Phật đài tỏa chiếu muôn điều thiện

Nhịp mõ hồi chuông cảnh tỉnh đời./.

Hội chùa 14/5/1989

0 nhận xét:

Đăng nhận xét