Pages

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Tết Toàn Rau

Đề thơ Cần viết vận toàn rau

Hợp với mình chuyên Cải thiện rau

Đã trải Mùi sang, khinh thịt cá

Từng qua cảnh Bí trọng dưa rau

Đời xơ xác Mướp bòn từng quả

Nghèo rớt Mồng Tơi bạn với rau

Món nợ văn chương hành sớm tối

Su Hào nhẵn túi, tết toàn rau.

03/02/1977

0 nhận xét:

Đăng nhận xét