Pages

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Từ lời những bài ca

“Có người lính ra đi từ mái tranh nghèo”

Tôi không thuộc lời các đoạn tiếp theo

Nhưng nghe bài ca sao lòng nhức nhối

Và “khi tên anh khắc vào vách núi”

Là lúc mẹ già ngóng đợi trên đê

Rồi “con đã ra đi từ đó không về”

Mẹ khóc thương con cạn dòng nước mắt

“Tấm áo năm xưa con thường vẫn mặc”

Vẫn định kỳ mẹ giặt lại cho con

“Đông Trường Sơn hay Tây Trường Sơn”

Sao giữ mãi những đứa con của mẹ

Sau mỗi chiều và mỗi ngày như thế

Mẹ vẫn bàng hoàng về cuộc chiến tranh

Càng nghiệm ra mọi giải pháp hòa bình

Bao giờ cũng đều là nhân là đạo

Mọi cuộc chiến tranh đều là tàn bạo

Hãy dập tắt đi các lò lửa chiến tranh

Hãy nâng niu từng cuộc sống mầm xanh

Để được có thêm nhiều “chùm khế ngọt”

Để rộng nữa những “con đường đi học”

Để đất nước mình “rợp bướm vàng bay”

Lời những bài ca vang vọng hôm nay

Là “đặc sản” trong thời kỳ vệ quốc./.

                                                                    Ngày 27/3/1993

0 nhận xét:

Đăng nhận xét