Pages

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Tự Họa

Về hưu để hưởng cảnh an nhàn

Vứt bỏ chuyện đời lắm trái ngang

Thanh bạch li trà thăm bạn cũ

Giao lưu thơ phú hội tao đàn

Vì con vì cháu lo răn dạy

Việc nước việc dân đỡ phải bàn

Kinh tế khó khăn, giàu đạo lý

Giữ lòng trong sáng ấy là sang./.

                               Tháng 01/1994

0 nhận xét:

Đăng nhận xét