Pages

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Đêm trắng

                              (Kính tặng người vợ tảo tần)

Chúng mình yêu nhau

Từ thuở cháo rau

Nay con

Nay cháu

Bằng đầu

Mọi việc nhà

Trên vai em tất cả

Em mỏi mòn, rời rã

Anh vô tích sự đã nhiều

Nay anh về hưu

Lại càng vô tích sự

Thơ và lịch sử

Anh có biết ít nhiều

Anh lao vào việc đó

Đỡ em được bao nhiêu?

Nhưng tình yêu lại càng thắm thiết

Anh muốn chứng minh

Để em được biết

Nên đặt tình yêu lên một đĩa cân

Nhưng cân vẫn thăng bằng như thế

Bởi tình yêu là phi vật thể

Em ơi!

                                         Đêm 01/4/2000

0 nhận xét:

Đăng nhận xét