Pages

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Viếng Cụ Trần Tuyết Hữu

                                    (vợ cụ Sáu)

                           Mất ngày 20/11 Canh Thìn (15/12/2000)

Dưới vòm đai thụ Tĩnh Tâm Trai

Phút chốc ra đi khóm bạch nhài

Hậu trường nâng khăn tình sớm tối

Tiền đường đàm đạo nghĩa hôm mai

Tàn y hãy giữ nguyên hơi ấm

Cổ kính xin đừng để bóng phai

Một nén tâm hương xin kính viếng

Phải chăng số mệnh đã an bài./.

                          Ngày 15/12/2000

0 nhận xét:

Đăng nhận xét