Pages

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Lơ Thơ Tơ Liễu

                                      Họa bài “Liễu với nhà thơ”

Liễu lả lơi buông suối tóc huyền

Hồ Tây soi bóng, bóng thề nghiêng,

Mắt ai lúng liếng cười trong nắng

Quân tử mơ màng trước nét duyên.

Thu đến càng không thể hững hờ

Liễu mong liễu đợi bóng hình thơ

Kiếm tìm năm tháng con thuyền vắng

Đăm đắm kìa ai vẫn đợi chờ.

                                            Ngọc Bích (10/1999)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét