Pages

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Quê Nhà

Thanh Liệt quê nhà đất cố hương

Về hưu, cùng Họ sửa từ đường

Bốn trăm năm cũ, bao truyền thống

Mười sáu đời nay sống kỷ cương

Người viết sử làng, từng chủ bút

Thi đàn Đất Việt, giới văn chương

Gia đình hiếu học, nhà văn hóa

Thành phố vinh danh, huyện biểu dương.

                                                Xuân 1992.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét