Pages

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Thơ viếng một cụ chuyên nghề tổ tôm

Thương Cụ một đời vận Đỏ Đen

Thuốc Thang là vậy thiếu Chi tiền

Thuyền Tình những tưởng Hoa đào nở

Thất ý rong chơi chốn Cửu tuyền

Xoay mãi cây bài, mong Lục Sách

Cháu Chờ, nghĩa tử Phỗng tay trên

Hội này thôi cũng ngoài Bát thập

Ba Vạn sáu ngàn, giấc mộng Tiên.

8/1989

0 nhận xét:

Đăng nhận xét