Pages

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Tuần trăng mật muộn mằnTrăng mật đôi ta quá muộn mằn

Bởi còn mải tính chuyện làm ăn

Bên hồ Đà Lạt không Than Thở

Trước biển Vũng Tàu giảm nếp nhăn

Đã đủ danh lam miền lục tỉnh

Còn thêm thắng cảnh đất Năm Căn

Cháu con phấn khởi, ông bà khỏe

Bốn bẩy năm sau, quá muộn mằn

                                       Sài Gòn, 20/7/1999
                                                Tặng Vợ Tôi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét