Pages

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2014

Ngẫu hứng

Tiếp điện thoại xong lại phơi rơm

Mới hay thơ phú vẫn cần cơm

Nếu thơ thôi được cơm và áo

Chắc sẽ thanh tao, rất có hồn./.

                              Ngày 08/3/2000

0 nhận xét:

Đăng nhận xét